W przypadku wystąpienia pęknięć wylewki betonowej, nasza firma może dokonać ich napraw, a wykonujemy je na dwa sposoby.

 

  1. Jeżeli rysy są płytkie i powierzchowne, wypełniamy je zagęszczoną żywicą epoksydową. Do żywicy gruntującej dodajemy środek tiksotropowy, który za zadanie ma zagęszczenie, na odpowiednią konsystencję masę szpachlową. Tak uzyskana „szpachlówkę” wykorzystać możemy również do uzupełnienia drobnych ubytków, zarówno na powierzchni poziomej, jak i pionowej, np. na wyoblonym cokole.
  2. W innych przypadkach pęknięcia naprawiane są przez nas etapowo:

 

  1. Pęknięcie jest nacinane wzdłużnie, w celu jego poszerzenia, na odpowiednią głębokość, tj. przynajmniej 1/3 grubości wylewki betonowej. Następnie wykonywane są nacięcia poprzeczne, co 15 cm o dł. 10-15 cm. Wszystko jest dokładnie odpylane.
  2. Nacięcia wypełniane są „czystą” żywicą epoksydową, czyli są gruntowane. Następnie w świeży grunt, w nacięcia poprzeczne, wkładane są tzw. Zszywki, tj. łączniki faliste wykonane z nierdzewnej blachy.
  3. Kolejnym etapem jest szpachlowanie nacięć mieszanką drobnego piasku kwarcowego (suszonego) z żywicą epoksydową. Wykorzystujemy do tego piasek frakcji 0,1-0,3mm w proporcji do żywicy 5:1. Etap b. oraz c. wykonujemy mokre w mokre.
  4. Po związaniu materiału (na drugi dzień) całość jest szlifowana. Pozbywamy się w ten sposób nadmiaru materiału. Mieszanka żywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym usuwana jest szlifierką ręczną z tarczą diamentową (garnkową).
  5. W przypadku zapadnięcia się masy szpachlowej w okresie schnięcia, powstałe ubytki należy wyszpachlować w ten sam sposób jak wyżej lub z zastosowaniem dodatku zagęszczającego do żywicy.